MPOP Benelux 2022

After a long period of virtual events, we’re happy to meet again in person!

We’re proud to support the event as a Platinum Sponsor!

Visit us at the MPOP BeNeLux in Tilburg and experience our latest SAIMOS® Video Analytics Release 2022 R1.

We’ve added a lot of features to our Perimeter, LPR and Counting Modules!

But we also improved our SAIMOS® Control Center with our LiDAR integration and added a new Guard App for real-time localization to support your staff on the ground!

Experience the Power of SAIMOS® seamlessly integrated into Milestone XProtect® and purely powered by cost-efficient Intel CPU’s!

Na een lange periode van virtuele evenementen, zijn we blij om elkaar weer persoonlijk te ontmoeten!

We zijn er trots op dat we het evenement als platinum sponsor kunnen ondersteunen!

Bezoek ons tijdens MPOP BeNeLux in Tilburg en ervaar onze nieuwste SAIMOS® Video Analytics Release 2022 R1.

We hebben veel functies toegevoegd aan onze perimeter-, LPR- en telmodules!

Maar we hebben ook ons SAIMOS®-controlecentrum verbeterd met onze LiDAR-integratie en een nieuwe Guard-app toegevoegd voor realtime lokalisatie om uw personeel ter plaatse te ondersteunen!

Ervaar de kracht van SAIMOS® naadloos geïntegreerd in Milestone XProtect® en uitsluitend aangedreven door kostenefficiënte Intel CPU’s!

2022-04-28T19:09:06+02:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Nach oben